The Tiger In Me

Champion LogoKAMI MEMBANTU ANDA:

 • Menetapkan matlamat untuk berjaya
 • Mengurus kesediaan diri dan emosi
 • Meningkatkan disiplin diri
 • Menggerakkan motivasi dalaman
 • Melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran
 • Menerapkan ciri-ciri The Tiger In Me (ciri-ciri kepimpinan kendiri)


OBJEKTIF PROGRAM

Membantu anda:

 • Menetapkan matlamat untuk berjaya
 • Mengendali keadaan diri dan emosi (state management)
 • Mewujudkan wayang minda kendiri
 • Melakukan kaedah pernafasan yang betul
 • Mengenal VAK (Visual, Auditory, Kinestetik) diri


METHODOLOGI

 • Aktiviti Interaktif
 • Pembelajaran Koperatif
 • Pembelajaran Aktif
 • Tayangan video
 • Pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP)

  supertiger